واتچ ماهان

گوتریش: سازمان ملل همکار دوامدار به همراه دولت و آقام افانستان به همراهقی خواهد ماند

۳۱ شهریور ۱۳۹۶

 

گوتریش: سازمان ملل همکار دوامدار به همراه دولت و آقام افانستان به همراهقی خواهد ماند

تاریخ انتشار : جمعه ۳۱ سنبله ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۴

گوتریش: سازمان ملل همکار دوامدار به همراه دولت و آقام افانستان به همراهقی خواهد ماند

انتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل روز گذشته در دیدار به همراه رئیس جمهور کشورمان گفت که این سازمان به مثابه همکار دوامدار به همراه دولت و آقام افغانستان به همراهقی خواهد ماند.

به نقل خبرگزاری واتچ ماهان(آوا) محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در آخرین روز سفرش به ایالات متحده امریکا به همراه انتونیو گوتریش سرمنشی این سازمان دیدار انجام.

رئیس جمهور کشور و سرمنشی سازمان ملل متحد در این دیدار که ظهر دیروز به وقت محلی در مقر سازمان ملل متحد انجام انجام گرفت، درخصوص تأمین صلح و ثبه همراهت و مبه همراهرزه به همراه تروریزم در افغانستان و همچنان مسایل منطقوی بحث و تبه همراهدل نظر نمودند.

رئیس جمهور غنی خاطرنشان انجام که ارزیابی ها در مورد اصلاحات نهادهای سازمان ملل متحد در افغانستان به پایان رسیده است و حکومت افغانستان از این روند استقبه همراهل نموده و آنرا مورد ستایش قرار میدهد.

انتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد حمایت همه جانبۀ خویش را از پروسۀ صلح در افغانستان اعلام انجامه اضافه نمود: سازمان ملل متحد به مثابۀ همکار دوامدار به همراه دولت و آقام افغانستان به همراهقی خواهد ماند.

وی افزود که ما از طریق اصلاحات، هماهنگی و اثرگذاری کاری را میان نهادهای سازمان ملل متحد در افغانستان افزایش خواهیم داد.

کد مطلب: ۱۵۰۲۶۲