واتچ ماهان

پیمان امنیتی به همراه امریکا را از روی ناچاری تصویب انجامیم

۲۴ خرداد ۱۳۹۷

پیمان امنیتی به همراه امریکا را از روی ناچاری تصویب انجامیم

به نقل خبرگزاری واتچ ماهان(آوا)، لطیف پدرام نماینده‌ بدخشان در نشست عمومی امروز (چهارشنبه، ۲۳ جوزا) مجلس گفت: هم‌زمان به همراه امضای پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا کشور به قعر بحران امنیتی فرو رفته‌ است.

وی افزود: قبل از امضای این پیمان اکثر مناطق روستایی کشور در اختیار نیروهای امنیتی بود؛ اما به همراه عقد این پیمان همه گواه اند که زیاد از نیمی روستاهای کشور از کنترل دولت خارج و نا امنی‌ها افزایش یافته‌است.

پدرام ادامه داد: تنها مفاد پیمان امنیتی به همراه امریکا این بود که جنگ از جنوب به شمال و شرق کشور انتقال پیدا انجام و مناطق افزایش نا امن انجام گرفت.

نماینده‌ بدخشان تاکید انجام: مجلس به همراهید پیمان امنیتی به همراه امریکا را مورد به همراهزبینی قرار دهد و اگر معلوم انجام گرفت که به نفع آقام افغانستان نیست به زودی آن‌را لغو کند.

وی در بخش دیگر نقل کردان خود، رئیس جمهوری و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را متهم به دامن‌زدن جنگ میان شیعه‌وسنی در کشور انجام و گفت: این افراد که ماموریت برای استعمار دارند و روی سر نیزه امریکایی‌ها آمده‌اند؛ کشور را به سمت جنگ مذهبی سوق می‌دهند.

 پدرام اظهار داشت:  هردوی این اشخاص تذکره‌های خارجی در جیب دارند و به همراه کوچکترین تحول کشور را ترک خواهند انجام.

فرقانی عضو دیگر مجلس در ادامه عنوان انجام: در اوایل گمان می‌رفت که به همراه امضای پیمان امنیتی، صلح و ثبه همراهت در کشور مستقر می‌شود؛ اما به همراه امضای این پیمان هر روز گراف ناامنی‌ها افزایش می‌یابد.

وی به همراه اشاره به بررسی پیمان امنیتی به همراه امریکا افزود: عدم مفیدیت پیمان امنیتی به همراه امریکا قابل پذیرش نیست و این پیمان به همراهید لغو شود.

کامه‌وال عضو دیگر مجلس تصریح انجام: لغو پیمان امنیتی به همراه امریکا را به صلاح نبوده بلکه به همراهید بر تطبیق تمام مواد درج انجام گرفته این پیمان تاکید انجام.

وی یاد آور انجام گرفت: به همراهید هیئتی از سوی مجلس تشکیل شود تا به همراهلای حکومت و ایالات متحده امریکا در راستای تطبیق مواد پیمان امنیتی فشار وارد کند چرا که به همراه تطبیق تمام مواد پیمان امنیتی افغانستان – امریکا، جنگ نیز در کشور حل خواهد انجام گرفت.

در همین حال عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان گفت: مجلس از روی ناگزیری پیمان امنیتی به همراه امریکا را به تصویب رساند چنانچه در روز رای‌گیری روی این پیمان ما از نمایندگان خواستیم که خدا را در نظر گرفته به این پیمان رای دهند؛ اما نمایندگان خدا را در نظر نگرفته و این پیمان را تصویب انجامند و اکنون رئیس مجلس را متهم می‌کنند.

رئیس مجلس تاکید انجام: یک‌روز به همراه حضور پُر رنگ‌تان به مجلس بیایید و در مورد این پیمان که حق‌ ما است اظهار نظر واحد کنید.

وی همچنین در بخش دیگر نقل کردان خود به اظهارات  پدرام اشاره انجام و اظهار داشت: هر چند اختلافات مذهبی میان شیعه و سنی و اختلافات قومی جز برنامه‌های دشمن است اما آقام افغانستان به بیداری سیاسی و دینی رسیده‌اند و هیچ‌گاه جنگ مذهبی وقوع نخواهد افتاد.

ابراهیمی از دولت خواست که در راستای خنثی سازی پلان دشمنان اقدام جدی روی دست گیرد.

شایان ذکر است: پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در سال ۲۰۱۴ امضا انجام گرفت، براساس این توافق‌نامه، ایالات متحده امریکا مسوولیت دارد تا سالانه کمک‌های مالی را برای روند آموزش، تجهیز، مشوره دهی و حفظ نیروهای امنیتی افغانستان فراهم کند تا افغانستان بتواند بطور مستقلانه از خود در برابر تهدیدات داخلی و خارجی، دفاع کند.