واتچ ماهان

واتچ ماهان – نابغه روزگار ماست

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷


نابغه روزگار ماست

 

خبرگزاری کتاب ایران (واتچ ماهان)-اميرحسين شمخاني: دکتر حسين معصومي همداني فرخانومد آيت‌ا… آخوند ملاعلي معصومي از بزرگآقاان علم و فلسفه حکمت ايران زمين است. اين دانشمند که از نوابغ عصر ماست به همراه تسلط به علوم مختلف نقطه اتصال شبکه دانسته‌هاي علوم قديم و جديد است ايشان به همراه نگاهي دقيق و نکته‌بين، که در مقالات ايشان هم مشهود است جوانب مختلف را مدنظر دارد، دکتر معصومي همداني از نوادر روزگار ماست مثل ايشان در فضاي کنوني ايران به تعداد انگشتان يک دست هم نمي‌رسند. او يکي از شخصيت‌هاي برجسته فرهنگستان زبه همراهن و ادب فارسي است که وجودش غنيمتي است که به همراهيد از آن استفاده انجام، اين بزرگ آقا تمام عمر گوهربه همراهر خود را صرف علم و وقف علم انجامه و شهر همدان به همراهيد به وجود ايشان افتخار کند، تسلط به فرهنگ عمومي کار هر کسي نيست و اشراف به اين همه و دقت در آن نيز کار کاهش کسي مي‌به همراهانجام گرفت، اين بزرگ آقا علم و ادب در فهم و بيان و نوشتن مطالب بسيار توانمند است و ويژگي‌هاي منحصر به فرد ايشان به همراهعث انجام گرفت که فيلم مستندي از خانومدگي و تلاش‌هاي ايشان تهيه و به همراه بزرگان علم و معرفت ايران زمين دربه همراهره او گفت‌وگو انجام دهيم. در اين مهم دکتر مهدي محقق، دکتر پرويز اذکايي، استاد علي‌رضا ذکاوتي و دکتر محمدعلي موحد از جنبه‌هاي مختلف ايشان نکته گفتند که در پي مي‌آيد.
 
دکترحسین معصومی همدانی دانشمندی ذوفنون و زیاددان
علیرضا ذکاوتی قراگزلو – هیئت مؤلفین دایرةالمعارف تشیع، نويسنده:

هرکسی از رنگ و گفتاری بدین ره کی رسد

درد به همراهید آقا سوز و آقا به همراهید گام خانوم

ماه ها به همراهید که تا یک پنبه دانه ز آب و خاک

شاهدی را حلّه گردد یا شهیدی را کفن

سال ها به همراهید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب

لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن

عمرها به همراهید که تا یک کودکی از روی طبع

عالمی گردد نکو یا شاعری شیرین نقل کرد

قرن ها به همراهید که تا از پشت آدم نطفه ای

بوالوفای انجام گردد یا اویس اند قرن

به همراهید دیری و دوری بگذرد تا از مجموع شرایط اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی، انسانی هم تراز یا حتی نزدیک به افق شخصیت جذاب و منحصر به فرد دکتر حسین معصومی همدانی پدید آید. دانشمندی که هم بر فرهنگ گذشته اسلام و ایران اشراف دارد و هم دنیای معاصر را می شناسد و هم در شرق و غرب زیسته و خانومدگی را در شرایط مختلفش آزموده است.

کاهش داریم کسی که هم فقه و اصول و تفسیر و حدیث بفهمد و هم دقایق ریاضی و لطایف حکمی و نازک کاری‌های هنری و ادبی را دریابد و استاد یگانه تاریخ علم و فلسفه علم به شمار آید و در عین ژرفای فکر و گستردگی معلومات و بلندی افق دیدگاه، شیرین گفتار و لطیف پرداز و همچون پدر بزرگوارش صاحب محضری فیض بخش و دارای مکارم و فضایل و محاسن زیادمار به همراهانجام گرفت.

اما چنین عالم جامع و مترجم و نویسنده توانایی زیاد از آنکه به همراه رشحات قلمش فایده برساند، افاداتش شفاهی و به صورت تدریس و نقل کردرانی و نقد بوده است و در واقع بدون آنکه خیلی ها متوجه به همراهشند، پشت هر کلمه و سطر و پاراگرافی از مقالات دایره المعارفی و کتاب های علمی ایستاده است. از مهمترین مراکز ویرایشی و انتشاراتی پیش از انقلاب گرفته تا مرکز نشر دانشگاهی پس از انقلاب و دانشگاه های بزرگ ایران و از همه مهمتر فرهنگستان، وجودی بی نظیر و جانشین ناپذیر بوده است.

مزید توفیقات و طول عمر و دوام افاضات و سلامت تن و جانش را از حوادث و آفات، آرزومند و تاییدات زیاد از پیش او را از خدا خواستارم.

 همداني فاضل ايراني است

دکتر مهدي محقق- استاد دانشگاه و عضو پيوسته فرهنگستان زبه همراهن و ادب فارسي:

آقاي دکتر معصومي از خاندان علم هستند. مرحوم پدرشان آخوند ملاعلي همداني از علماي کم‌نظير معاصر بودند و در فقه و اصول طلاب زيادي از محضرشان استفاده مي‌انجامند؛ دکتر معصومي در چنين خانواده‌اي پرورش يافته است.

آشنايي من به همراه ايشان از زمان اول انقلاب وقتي دانشگاه تعطيل انجام گرفت، است. چند نفر از جمله دکتر معصومي، آقاي خرمشاهي، کامران فاني آمدند پيش من گفتند دانشگاه‌ها تعطيل است. از من خواستند که به آنها درسي بگويم. يادم هست وقتي يک دوره شرح منظومه حاج ملاهادي سبزواري را درس دادم آقاي معصومي آنجا بودند و اين توفيق براي من بود که از نظرهاي ايشان هم در ضمن تدريس استفاده مي‌انجامم. بعد از آن دوستي ما هميشه ادامه داشته است.

در فرهنگستان هم افتخار همکاري به همراه ايشان را دارم، حتي زمان که مي‌خواست دکتري خود را بگيرد بعضي از استادان خارجي از من خواستند دربه همراهره ايشان مطالبي بنويسم که برايشان توصيه‌نامه‌اي خيلي مفصل نوشتم.

ايشان از نوادر افراد فاضل اين مملکت هستند.

معصومي برجسته‌ترين دانشور ايران‌زمين

پرويز اذکايي- استاد دانشگاه، ايرانشناس

من به همراه آقاي دکتر معصومي از زمان حضرت آيت‌ا… آخوند ملاعلي معصومي والد ماجد ايشان آشنايي پيدا انجامم، ايشان ده سال از من کوچکتر هستند، موقعي که در خدمت پدر بزرگوارشان کسب فيض و معرفت مي‌انجاميم به همراه ايشان آشنا انجام گرفتم. من آن زمان مجله پيک اسلام را زير نظر آيت‌ا… معصومي چاپ مي‌انجامم، ايشان در آن زمان يک دانشجوي برجسته رياضي بود. من در مرکز آقام‌شناسي فرهنگ و هنر وقت کار مي‌انجامم آقاي دکتر معصومي در موسسه تازه تأسيس فرانکلين بود و در دانشگاه صنعتي شريف به همراه رتبه به همراهلايي تحصيل مي‌انجامند که همانجا هم مراتب تحصيلات رياضي و فيزيک را ادامه داد.

موسس فرانکلين اديستوريال ويراستاري ايجاد انجامه بود که يکي از ويراستاران برجسته آنجا آقاي دکتر حسين معصومي بود. ايشان گاهي مي‌آمدند مرکز آقام شناسي و همديگر را مي‌ديديم. جوانب معرفتي دکتر معصومي فراوان است، ايشان هم به علوم اثبه همراهتي، علوم تجربي و هم به علوم انساني اشرافيت دارد و در علوم اثبه همراهتي واقعا سرآمد هستند.

از آثار ايشان کتابي هست که در آمريکا چاپ انجام گرفت که شرح حال علمي جهان است. اين کتاب به نوعي دانشنامه علماي جهان است که دانشمندان اسلامي آن را ترجمه انجامه‌اند، کتاب به زبه همراهن انگليسي است.

البته ترجمه‌هاي ديگر در خصوص تاريخ علم دارد، به طور عمده تخصص دکتر معصومي تاريخ علم است ولي خب در ساير رشته‌ها مانند ادبيات کهن و معاصر هم صاحب‌نظر و صاحب اثر است.

ايشان فصايل و سجاياي اخلاقي حسنه دارد و نياز به تعريف نيست.

ترديدي نيست که ايشان يکي از برجسته‌ترين دانشوران ايران زمين است.

معصومي همداني هميشه مرا شگفت‌زده مي‌کند

محمدعلي موحد- استاد دانشگاه و عضو پيوسته فرهنگستان علوم

دکتر حسين معصومي يک جنبه تخصصي دارند و يک جنبه عمومي، جنبه تخصصي ايشان متخصص تاريخ علم هستند که يکي از مشکل‌ترين مبه همراهحث فرهنگي ماست. کسي که راجع‌به تاريخ علم مخصوصاً در عالم اسلام و ايران حرف مي‌خانومد به همراهيد تاريخ هم بداند، مبه همراهحث علمي را واقف به همراهانجام گرفت، حوصله هم داشته به همراهانجام گرفت که آن متون بسيار پيچيده را ببيند و دقت بکند که اين کار هر کسي نيست، خب اين جنبه تخصصي ايشان مورد توجه همه هست و همه مي‌شناسند. اما ايشان از جنبه عمومي فوق‌العاده است ايشان فارغ‌ از تخصصي که در علم دارند راجع به ادبيات کهن، معاصر و ادبيات مدرن هم مهارت دارد. تازه‌ترين رمان‌ها را مي‌خواند، تازه‌ترين شعرها را همراه به همراه مطالعاتي که در ادب کهن ايران دارند و مقاله‌هايي در اين موارد مي‌نويسد.

حقيقتش اين است که معصومي همداني از آنهايي است که از اولين روزي که شناختمش مرا شگفت‌زده مي‌کند او يک شخص استثنايي است که هر کسي در مقابلش شگفت‌زده مي‌شود و اظهار حيرت مي‌کند.