واتچ ماهان

هیچ کس نمی‌تواند افغانستان را طی دو سه سال به بهشت تبدیل کند

۲۵ خرداد ۱۳۹۷

هیچ کس نمی‌تواند افغانستان را طی  دو سه سال به بهشت تبدیل کند
به نقل خبرگزاری واتچ ماهان(آوا)، عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی کشورگفت: هیچ کس نمی‌تواند وعده دهد که افغانستان در طول دو یا سه سال به بهشت تبدیل شود اما ما وعده داده‌ایم که گامهایی دراین مسیر برداریم.

پیشتر وی اعتراف انجامه بود که دولت وحدت ملی در اجرای برخی از تعهدات شکست خورده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا اشرف غنی پس از وخیم انجام گرفتن اوضاع در افغانستان استعفا نمی‌دهد،افزود: در برخی از حوزه‌ها کمبودهایی وجود دارد، انتخابه همراهت پارلمانی که خودیکی از کمبودهاست در طول چند ماه آینده برگزار می‌شود.

عبدالله ادامه  دامه داد: یکی دیگر از نگرانی‌های جدی دربه همراهره‌ افغانستان گزارش‌های سازمان ملل دربه همراهره‌ گسترش شکنجه‌ها علیه به همراهزداشت انجام گرفتگان در افغانستان است.

نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در افغانستان عنوان انجام: در حال حاضر ادامه شکنجه‌ها و رفتارهای بد به همراه به همراهزداشت انجام گرفتگان یکی از نگرانی‌های جدی است.

رئیس اجرایی کشور اظهار داشت: ما همخوانی زیاد خوبی به همراه سازمان ملل و هیات این سازمان در افغانستان ، یوناما، داریم.

وی یاد آور انجام گرفت: هیچ کس نمی‌تواند نسبت به این مساله افتخار کند، اما من می‌توانم به شما این اطمینان را بدهم که تدابیر جدی در این به همراهره اتخاذ انجام گرفته است.

عبدالله در ادامه دربه همراهره انتشار گزارش هایی مبنی بر نقض جدی حقوق بشر توسط نیروهای ویژه افغانستان علیه غیرنظامیان گفت: پرسنل امنیتی که محصول این سوء استفاده‌ها هستند به همراهید مورد محاکمه قرار بگیرند هرچند این موارد مورد تحقیق قرار گرفته است و آقام به این دلیل خانومدانی  و مورد محاکمه قرار گرفته‌اند.

رئیس اجرایی کشور در بخش دیگری از اصلاحاتش به همراه بیان این که درها برای مذاکرات به همراه طالبه همراهن به همراهز هستند، گفت: طالبه همراهن نشان داده است که در برابر آقام افغانستان  و سرنوشت این کشور غیر مسئولانه رفتار می‌کنند.

وی  خاطر نشان ساخت: در حال حاضر دو اولویت اصلی افغانستان امنیت و تحصیل برای دختران است که در عین حال طالبه همراهن در حال حاضر شکست خورده بوده و ایدئولوژی وتفکرات آنها رد می‌شود و در واقع سبک خانومدگی آنها توسط اکثر آقام افغانستان رد انجام گرفته است.

عبدالله در پایان گفت: تمرکز ما برگزاری انتخابه همراهت معتبراست که پس از به همراهرها تاخیر انتظار می‌رود  کمیسیون مستقل انتخابه همراهت پارلمانی و شورای ناحیه‌ای را در ماه اکتبر برگزار کنند.