واتچ ماهان

نویسنده به همراه مهارت فضا را به سمت انقلاب برده است

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷


نویسنده به همراه مهارت فضا را به سمت انقلاب برده است

 

به نقل خبرگزاری کتاب ایران (واتچ ماهان)، بر اساس اعلام  روابط عمومی حوزه هنری، رمان «سرو بلند گوراب» نوشته هادی حکیمیان دوشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه در تازه‌ترین نشست «آئینه‌بندان» به همراه حضور نویسنده اثر، احمد عربلو و حسین فتاحی نقد و بررسی انجام گرفت.

حسین فتاحی، نویسنده و منتقد ادبی، در ابتدای این نشست به همراه بیان اینکه هادی حکیمیان در طول ۳ سال، چهار رمان منتشر انجامه است، اظهار انجام: دو اثر ایشان را در جشنواره جلال خواندم و کتاب «سرو بلند گوراب» هم چهارمین اثرشان است که در جشنواره داستان انقلاب برگزیده انجام گرفته است. خیلی خوب است که در ۳ سال، ۴ رمان از نویسنده ای منتشر شود و از این تعداد، یکی برنده جایزه داستان انقلاب شود و دو رمان دیگر هم به نوعی کاندیدای جایزه جلال به همراهشند.

وی در نقد کتاب «سرو بلند گوراب» عنوان

فتاحی: منتقدان بزرگ می گویند اگر اتفاقی بر روی یکی از شخصیت های داستان تاثیر عمیق بگذارد، رمان خلق انجام گرفته است. در این اثر هم، شخصیت اصلی ما، خانومدگی اش متحول می شود.

انجام: نویسنده در طول روایت داستان نمی‌گوید که روستای توصیف انجام گرفته در کدام ناحیه کشورمان واقع انجام گرفته است. البته می‌شنویم جاهایی شخصیت‌ها چایی نبه همراهت می‌خورند و یزدی‌ها عادت به خوردن چایی نبه همراهت دارند. اما به این دلیل این مسئله را ضعف اثر می‌دانم که ما به همراه اثری در فضای تاریخی مواجه هستیم و به همراهید بدانیم نوع شکل گیری وقایع به چه دلیل و مربوط به کدام ناحیه است.

فتاحی همچنین گفت: هر خطه و ناحیه‌ای در دوره انقلاب اسلامی موقعیت‌های خاص خود را دارد و اگر ذکر می‌انجام گرفت که وقایع داستان در کجا رخ داده است بهتر بود.

این نویسنده خاطرنشان انجام: کتاب «سرو بلند گوراب» به داستان روستایی می‌پردازد که در آن معدن سرب پیدا انجام گرفته و به همین دلیل عده‌ای برای استخراج از معدن، قصد دارند روستا را تخلیه کنند. اما توضیح منطقی از سوی نویسنده به مخاطب داده نمی‌شود که چرا آقام روستا جا به جا نمی‌شوند و فرصت ایجاد کار و شغل را در معدن فراهم نمی‌کنند. توضیحی که دربه همراهره معدن داده نانجام گرفته است، به همراهعث می‌شود مخاطب فکر کند که وقایع داستانی ربطی به ظلم شاه ندارد.

وی به همراه تاکید بر اینکه کشته انجام گرفتن یکی از شخصیت‌ها در کتاب پررنگ نانجام گرفته است، عنوان انجام: دلیل مرگ او برایمان مبهم است. اگر کمی این واقعه برای مخاطب به همراهز می‌انجام گرفت ابهام‌بخشی زیادی از داستان درست می‌انجام گرفت. احتمالا نویسنده به این دلیل که به همراه اثر نوجوان رو به رو بوده است، نخواسته وارد فضای خشن شود و سعی انجامه از کنار برخی مسائل عبور کند. در صورتی که می توانست به همراه توجه به مخاطب نوجوان، اما این فضا را پرداخت

عربلو: نکته اساسی این است که از اواسط کار، وقتی نویسنده به ماجرای حضور یک عده برای کار در معدن ورود می کند، ناگهان اثر سرعت می گیرد و به همراه همان سرعت به پایان می رسد.

کند. این کتاب در ۳ یا ۴ فصل دیگر می‌توانست اثر بهتری به همراهانجام گرفت و ابهام موجود در کار هم رفع شود.
فتاحی همچنین اظهار داشت: منتقدان بزرگ می‌گویند اگر اتفاقی بر روی یکی از شخصیت‌های داستان تاثیر عمیق بگذارد، رمان خلق انجام گرفته است. در این اثر هم، شخصیت اصلی ما، خانومدگی‌اش متحول می‌شود و همچنین اتفاقی مهم و خرابی یک آبه همراهدی را روایت می‌کند و از این حیث می‌توان اثر را رمان دانست.

وی تصریح انجام: اگر یک کارشناس ادبی متعهد و هماهنگ به همراه فضای رمان، در کنار نویسنده قرار می‌گرفت می‌توانستیم شاهد اثر بهتری به همراهشیم. جلسه نقد به همراهید پیش از چاپ اثر برگزار می‌انجام گرفت. متاسفانه این اتفاق در انتشار آثار رخ نمی‌دهد.

احمد عربلو، نویسنده و منتقد ادبی، نیز به همراه تاکید بر اینکه این اثر را کاری نوجوانانه می‌دانم، گفت: خط طنزی که از ابتدا تا اواسط رمان وجود دارد از نکات مثبت این اثر است. آدمی که خان‌زاده است به همراه بچه‌ای که از قشر پایین‌تر است، همیشه به همراه هم هستند و دعوا می‌کنند و دوستی دارند و همین فضای طنزآمیز جذابی را در کتاب به وجود آورده است.

وی افزود: این کتاب جایزه جشنواره داستان انقلاب را از آن خود انجامه است، اما فضا و ویژگی انقلاب را از کتاب دریافت نانجامم. چرا که قصه اثر دربه همراهره یک معدن است و معدن هم به همراهید استخراج شود و لزومی ندارد به علت اینکه محل چرای گوسفندان است، کار معدن تعطیل شود و منطق اثر ضعیف است. خواننده نوجوان این تحلیل و پیام را که عده‌ای از منابع طبیعی قصد سودجویی دارند را دریافت نمی‌کند.

این نویسنده و منتقد ادبی همچنین گفت: نکته اساسی این

حکیمیان: می پذیرم که مخاطب نوجوانم را دست کم گرفتم و به بیانی دیگر مخاطب نوجوان امروز را نبه همراهید به همراه دوران نوجوانی خودم مقایسه می انجامم.

است که از اواسط کار، وقتی نویسنده به ماجرای حضور یک عده برای کار در معدن ورود می‌کند، ناگهان اثر سرعت می‌گیرد و به همراه همان سرعت به پایان می‌رسد.
عربلو به همراه تاکید بر اینکه گاهی در نوشته‌هایمان دچار شعارزدگی می‌شویم، گفت: این شعارزدگی در داستان‌های انقلاب زیاد از دیگر آثار دیده می‌شود. اما در کتاب «سرو بلند گوراب» نویسنده به همراه مهارت فضا را به سمت ظهر عاشورا و فضای انقلاب برده است.

هادی حکیمیان نویسنده کتاب «سرو بلند گوراب» نیز در این نشست، ضمن روایت بخش‌هایی از اثر خود، اظهار انجام: این رمان در فضای نوجوان نوشته انجام گرفته است و از ابتدا می‌خواستم فضای طنز هم داشته به همراهشم. داستان را به همراه مرگ شخصیت پدر شروع انجامه بودم، اما بعد از مدتی جای این واقعه را در اواسط داستان بردم . به این دلیل که نمی‌خواستم اثر نوجوان به همراه خشونت آغاز شود و تاثیر منفی بر مخاطب بگذارم.

وی افزود: می‌پذیرم که مخاطب نوجوانم را دست کم گرفتم و به بیانی دیگر مخاطب نوجوان امروز را نبه همراهید به همراه دوران نوجوانی خودم مقایسه می‌انجامم.

حکیمیان به همراه اشاره به سوژه داستان خود گفت: موضوعی که دیده‌ام این بوده که چند سال قبل، روستایی به همراه قدمت هزار ساله را در یزد، به خاطر پیدا انجام گرفتن یک معدن سرب، تخلیه انجامند. آقام هم در این زمینه خیلی اعتراض انجامند و این سوژه‌ای برای کارم انجام گرفت.

گفتنی است، در این مراسم نویسندگانی همچون ساسان ناطق مدیر کارگاه قصه و رمان حوزه هنری و محمدعلی گودینی حضور داشتند.