واتچ ماهان

نماینده هرات: اشرف‌غنی، وزیر انرژی و آب را ممنوع‌الخروج انجامه است

۳ خرداد ۱۳۹۷

نماینده هرات: اشرف‌غنی، وزیر انرژی و آب را ممنوع‌الخروج انجامه است

به نقل آوا، نماینده هرات در مجلس نمایندگان، در متنی که در صفحه فیسبوک خود، منتشر انجامه نوشته است: «همین لحظه (ساعت چهار و نیم بجه روز چهارشنبه) وقتی می‌خواستم از میدان هوایی کابل به سوی هرات پرواز کنم، متوجه انجام گرفتم که علی احمد عثمانی؛ وزیر انرژی و آب نیز می خواهد برای افتتاح یک پروژه به شهر مزار شریف رهسپار شود؛ اما به همراه کمال تعجب دیدم که ماموران امنیتی مانع رفتن او به مزار شریف انجام گرفتند.»
 
به نوشته جناب آقا مجیدی، پس از این رویداد، وزیر انرژي و آب، تصمیم گرفت که به همراه استفاده از تعطیلات آخر هفته، به هرات سفر کند؛ اما مأموران امنیتی فرودگاه کابل، به همراهزهم جلو او را گرفتند و او در نهایت، مجبور انجام گرفت به خانه‌اش در کابل به همراهزگردد.
 
این عضو مجلس نمایندگان، در ادامه نوشته است: «من شنیده بودم که غنی او (وزیر انرژي و آب) را از کشور ممنوع الخروج انجامه؛ اما نمی دانستم که در داخل هم خانومدانی است. جناب آقا غنی به همراه این رفتارش عملا ارزش های دموکراتیک را به مسخره گرفته است و از جانبی خود را می خواهد به همراه آقام هرات طرف بسازد. جناب آقا غنی به نام دموکراسی نظام استبدادی و پولیسی نوع استالینی را در کشور حاکم ساخته است.»
 
ارگ ریاست جمهوری و وزارت انرژي و آب تاکنون در این به همراهره، اظهار نظر نانجامه اند.