واتچ ماهان

موافقت امریکا به همراه فروش ۶ فروند به همراهلگرد آپاچی به هند

۲۴ خرداد ۱۳۹۷

موافقت امریکا به همراه فروش 6 فروند به همراهلگرد آپاچی به هند

به نقل خبرگزاری واتچ ماهان(آوا)، این توافق نامه برای تایید نهایی به کنگره امریکا ارجاع داده انجام گرفته است و اگر هیچ قانون گذار امریکایی به همراه آن مخالفت نکند، هند خواهد توانست این به همراهلگرد ها را خریداری کند.

شرکت بوئینگ و تاتای هند در حال حاضر بدنه به همراهلگرد های آپاچی را در کارخانه ای در هند به صورت مشترک تولید می کنند اما قرارداد جدید شامل فروش محصول نهایی به صورت مستقیم به هند خواهد بود.

علاوه بر به همراهلگردهای آپاچی این قرارداد شامل فروش تجیهزات جانبی از جمله سنسورهای دید در شب، تجهیزات رهیاب و صدها راکت مختلف برای این نوع به همراهلگرد ها می به همراهانجام گرفت.

سازمان همکاری امنیت دفاعی امریکا در بیانیه ای گفت: این حمایت امریکا توانایی دفاعی هند برای مقابله به همراه تهدیدهای زرهی زمینی را افزایش خواهد داد و نیروهای مسلح این کشور را مدرنیزه خواهد انجام.

در ادامه این بیانیه آمده است:هند هیچ مشکلی در جذب به همراهلگردها و تجهیزات حمایتی آن در نیروهای مسلح خود نخواهد داشت، فروش این تجهیزات، تواخانوم قدرت در ناحیه را تغییر نخواهد داد.

هند که یکی از بزرگ ترین خریداران تجهیزات دفاعی امریکا محسوب می شود قصد دارد به همراه دریافت تکنولوژی های پیشرفته بر سواحل ۷۵۰۰ کیلومتری خود در اقیانوس آرام کنترل افزایشی داشته به همراهانجام گرفت.

در سال های اخیر چین یکی از بزرگ ترین رقیبه همراهن ناحیه ای هند به همراه معرفی طرح هایی مانند یک کمربند یک جاده سعی انجامه است حضور خود را در ناحیه افزایش دهد، همچنین زیردریایی های این کشور به طور مکرر در ناحیه اقیانوس هند دیده انجام گرفته اند.

یک جنبه مهم در همکاری راهبردی هند و امریکا در زمینه تکنیکی و نظامی است،از سال ۲۰۱۱ تاکنون امریکا به منافع خود در به همراهزار دفاعی هند پی برده است و به دومین تامین کننده نظامی هند پس از روسیه تبدیل انجام گرفته است.

در سال ۲۰۱۲، ایالات متحده و هند یک سند همکاری نظامی و فنی را امضا انجامند، از سال ۲۰۰۸ تاکنون فروش سلاح ایالات متحده در هند از حدود ۱ میلیارد دالر به زیاد از ۱۵ میلیارد دالر افزایش یافته است.

جیمز متیس، وزیر دفاع امریکا، در طول آخرین سفر خود به هند، بر آمادگی ایالات متحده جهت ادامه این همکاری ها تاکید انجام که این امر توسط نیرمالا سیتارامان وزیر دفاع هند، مورد تأیید قرار گرفت.