واتچ ماهان

مجلس اعلای عراق خواستار برگزاری مجدد انتخابه همراهت انجام گرفت

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

مجلس اعلای عراق خواستار برگزاری مجدد انتخابه همراهت انجام گرفت

به نقل خبرگزاری واتچ ماهان(آوا)،’محمدتقی المولی’ رئیس هیات اجرایی مجلس اعلای عراق روز گفت: به تاخیر انداختن اعلام نتایج انتخابه همراهت پارلمانی شک و شبهه های زیادی ایجاد می کند.

وی افزود:درصد مشارکت در این انتخابه همراهت زیاد کم است لذا به همراهید این نتایج را به همراهطل انجام و تا زمان برگزاری انتخابه همراهت مجدد به همراه شفافیت افزایش، به همراهید به ‘دولت پیش برد امور’ (موقت) روی آورد.

‘ایاد علاوی’ معاون رئیس جمهوری عراق و رئیس ‘ائتلاف الوطنیه’ نیز روز یکشنبه خواستار اجرای دوبه همراهره انتخابه همراهت پارلمانی و تشکیل دولت پیش برد امور انجام گرفته بود.

شش حزب انجام عراقی نیز به همراه زیر سوال بردن پیروزی دو حزب حاکم در انجامستان عراق (حزب دموکرات و اتحادیه میهنی) خواستار برگزاری مجدد انتخابه همراهت انجام گرفته اند.

این درخواست ها درحالی است که نتایج نهایی انتخابه همراهت هنوز رسما اعلام نانجام گرفته است و احزابی که موفق به کسب رای قابل توجه انجام گرفته اند، از هم اکنون مذاکرات برای ایجاد ائتلاف های پارلمانی جهت تشکیل دولت جدید آغاز انجامه اند.

چهارمین انتخابه همراهت پارلمانی عراق و نخستین دوره انتخابه همراهت پساداعش در روز شنبه ۲۲ اردیبهشت به همراه مشارکت ۴۴٫۵ درصد از آقام در سراسر عراق برگزار انجام گرفت.