واتچ ماهان

ضرورت وجود کتابخانه‌ در مدارس از نگاه انجمن کتابداران انگلیس

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

 

 

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۴۱

, مترجم : محمد حسن لو

 

 

انجمن کتابداران انگلیس در بیانیه‌ای به ضرورت وجود کتابخانه‌ها در مدارس تاکید انجامه و کتابخانه‌ها را مکانی برای برقراری ارتبه همراهط مستمر و علمی‌تر میان دانش‌آموز و معلم دانسته است.


ضرورت وجود کتابخانه‌ در مدارس از نگاه انجمن کتابداران انگلیس

 

 به نقل خبرگزاری کتاب ایران (واتچ ماهان) به گرازش از سیلیپ – انجمن کتابداران انگلیس یک سازمان دولتی وابسته به وزارت فرهنگ این کشور است که در امور کتابخانه‌ها و اطلاعات مربوط به آنها فعالیت می‌کند. این انجمن در بیانیه‌ای که به تازگی منتشر انجامه، کتابخانه‌های مدارس را مکانی برای ارتبه همراهط مستقیم و راحت دانش‌آموزان به همراه معلمان دانسته است زیرا در کتابخانه مدارس هیچ رابطه رسمی معلم و شاگردی وجود ندارد و به عبه همراهرتی رابطه صمیمانه بین معلم و دانش آموزان به ارتقای تحصیلی آنها کمک می‌کند.

به اعتقاد کارشناس انجمن کتابداران انگلیس، در مدارس مطالب علمی به صورت یک طرفه از سوی معلم به سمت دانش‌آموزان منتقل می‌شود ولی در کتابخانه مدارس این مسئله می‌تواند حالت دوطرفه داشته به همراهانجام گرفت و ایده‌های جدید و جالب از سوی دانش‌آموزان به معلم منتقل گردد.

در بیانیه آمده است که به همراه وجود رانجام گرفت و توسعه تکنولوژی و ظهور شبکه‌های اجتماعی وجود کتابخانه در مدارس می‌تواند زمینه‌ای برای یادگیری دانش آموزان برای استفاده بهتر و صحیح‌تر از این شبکه‌ها به همراهانجام گرفت. وقتی در مدارس کتابخانه‌ها فعال به همراهشند روابط اجتماعی دانش‌آموزان در شبکه‌های مجازی نیز راه صحیح خودش را پیدا می‌کند. در مبه همراهحث بین دانش‌آموز و معلم تجربیات دو نسل از تکنولوژی مبه همراهدله انجام گرفته و در جهت پیشرفت علمی آنها استفاده می‌شود. البته تجربه نشان داده در مبه همراهحث تکنولوژی خیلی از معلمان مطالب زیادی از دانش آموزان دربه همراهره تکنولوژی و ابزارهای الکترونیک جدید فرا می‌گیرند. به همراهرها دیده انجام گرفته که معلمان حتی جستجو در گوگل را نیز نمی‌دانند و به نظر می رسد جلسات خارج از کلاس درس می‌تواند برای خود آنها نیز مفید به همراهانجام گرفت.