واتچ ماهان

شماره جدید فصلنامه نقد کتاب «ادبیات» منتشر انجام گرفت

۲۲ اسفند ۱۳۹۶

 

 

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۵۵

 

 

شماره یازدهم فصلنامه نقد کتاب «ادبیات» ویژه پاییز ۱۳۹۶ به سردبیری مصطفی موسوی از سوی موسسه خانه کتاب به چاپ رسید.

شماره جدید فصلنامه نقد کتاب «ادبیات» منتشر انجام گرفت

 

به نقل خبرگزاری کتاب ایران(واتچ ماهان) به گرازش از روابط عمومی موسسه خانه کتاب؛ شماره یازدهم فصلنامه نقد کتاب «ادبیات» ویژه پاییز ۱۳۹۶ به سردبیری مصطفی موسوی در ۶ بخش «نقد شفاهی»، «نقد مکتوب»، «نقد آثار پیشین»، «نقد پژوهی»، «شایسته خواندن» و «نقدِ نقد» منتشر انجام گرفت.


در نقل کرد سردبیر این شماره از فصلنامه که  به قلم مصطفی موسوی  نوشته انجام گرفته، آمده است: « منتقد زیاد از هر چیزی به همراهید به روش، اعم از روش تحقیق، ترجمه و تصحیح، اهمیت موضوع، اعتبه همراهر منابع، زبه همراهن و لحن اثر، میزبه همراهن سلامت آن و تناسب آن به همراه مخاطب مفروض، نحوه استدلال و نتیجه گیری های صاحب اثر بپردازد و بخش های احیانا مغفول کار را تذکر دهد و پیشنهادهایی برای بهتر و تکمیل تر انجام گرفتن اثر بدهد تا افق دید مخاطبه همراهن مقاله  خود  و اثر مورد نظر را وسعت ببخانجام گرفت و در نهایت جایگاه اثر را تعیین کند.

 

طبیعتا حاصل چنین نقدی هم به کار خواننده می‌آید و هم به کار صاحب اثر. خواننده در می‌یابد که تا چه حد به همراهید به این اثر اعتماد کند و صاحب اثر هم به نواقص و نقایص کار خود وقوف پیدا می کند و در چاپ های بعد به اصلاح  کارش می‌پردازد یا کارهای بعدی اش را به همراه احتیاط و دقت افزایشی انجام می دهد…»

 

در بخش «نقد مکتوب» این شماره از فصلنامه ۹ مقاله به همراه عنوان های «کاری کارستان، بررسی کتاب  اشعار  فارسی پراکنده در متون» نوشته وحید عیدگاه، «نگارش تاریخ ادبیات، کاری گروهی است» نوشته زهرا محمد حسنی صغیری، « آمیزه ذوق و دانش» نوشته مسعود جعفری جزی، «بررسی رمان اتفاق از گلی ترقی» نوشته حجت زمانی، «از شناخت انسان به شناخت زبه همراهن» نوشته رضا امینی و… پیش روی خوانندگان قرار گرفته است.

 

مقاله های «نقد و بررسی کتاب برگزیده قصاید ناصر خسرو» به قلم آرش امرایی، «یک نکته ازین معنی، معرفی و نقد کتاب شرح قیصری بر غزل های حافظ» به قلم امیر شفقت و « کدام قالب؟ کدام ژانر؟ کدام سمفونی؟ نقد و بررسی رمان سمفونی آقاگان از عبه همراهس معروفی» به قلم فرخنده حق شنو در بخش «نقد آثار پیشین» این شماره از فصلنامه نقد کتاب «ادبیات» آمده است.

 

حسن هاشمی مینابه همراهد در بخش «نقد پژوهی» به معرفی یک رشته اصول، فنون، روش ها و راهبردها، تدبیرها و ترفندهای ترجمه تحت عنوان«ابزارهای مفهومی نقد ترجمه» می پردازد.

 

در  بخش «شایسته خواندن» مقاله های «نکاتی دربه همراهره منظومه شبرنگ نامه» نوشته محمد جعفری قنواتی، «گزارشی فارسی از شکوه شعر عربی» نوشته ناصر قلی سارلی، «درنگی بر تاریخ ادبیات ایران» نوشته احمد ابومحبوب و «رمان در آمریکای امروز؛ مروری بر کتاب اندیشه های نو در رمان نویسی» نوشته عبدالرسول شاکری نوشته انجام گرفته است.

 

یازدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب «ادبیات» ویژه پاییز ۱۳۹۶ به بهای ۱۰ هزار تومان از سوی موسسه خانه کتاب