واتچ ماهان

زیاد از ۴۵۰ تن در حوادث ترافیکی کشته و زخمی انجام گرفته‌اند

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

زیاد از 450 تن در حوادث ترافیکی کشته و زخمی انجام گرفته‌اند

حوادث ترافیکی در ۱۰ روز گذشته در هرات ۴۵۵ کشته و زخمی برجای گذاشت.

به نقل خبرگزاری واتچ ماهان(آوا)، “محمد رفیق شیرزی” نقل کردگوی شفاخانه حوزی هرات می‌گوید که طی ده روز گذشته بر اثرحوادث ترافیکی ۴۵۱ مجروح و ۴ تن دیگر کشته انجام گرفته‌اند.

وی افزود: افزایش این افراد جوانان و آقاان هستند که بر اثر بی‌توجهی هنگام رانندگی در نواحی ۱۵ گانه شهر دچار حادثه انجام گرفته و به شفاخانه منتقل و تحت مداوا قرار گرفته‌اند.

شیرزی ضمن بیان آمار کلی حوادث ترافیکی در ده روز گذشته تعداد اطفال را  ۱۱۱ و تعداد به همراهنوان را ۳۰ تن عنوان انجام.

او همچنین گفت که طی ده روز گذشته بر علاوه متضررین حوادث ترافیکی، در حوادثی چون انفجار ماین، مرمی خوردگی، چاقو خوردگی و لت وکوب ۲۵۷ تن متضرر انجام گرفته و به شفاخانه حوزوی منتقل و تحت مداوا قرار گرفته‌اند.

نقل کردگوی شفاخانه حوزوی هرات یادآور انجام گرفت که از این شمار، دو تن فوت انجام گرفته است.

بی‌احتیاطی جوانان و نوجوانان، عدم رعایت قوانین ترافیکی و وسایل ایمینی هنگام رانندگی، ازدیاد موتر، موترسایکل و سه چرخه(زرنج) در سطح شهر، عدم موجودیت جاده‌های استندرد، پارک انجامن وسایط نقلیه کنار جاده‌ها و بساط انجامن اجناس در پیاده‌روها، عدم سپری نمودن کورس‌های آموزش رانندگی و عدم داشتن جوازسیر و جواز رانندگی از عوامل عمده افزایش این حوادث عنوان انجام گرفته است.