واتچ ماهان

رییس‌جمهور غنی به همراه جیمز متیس وزیر دفاع امریکا دیدار انجام

۲۳ اسفند ۱۳۹۶

رییس‌جمهور غنی به همراه جیمز متیس وزیر دفاع امریکا دیدار انجام

به نقل خبرگزاری آوا، جنرال جیمز متیس، وزیر دفاع امریکا  امروز در سفر از قبل اعلام ناانجام گرفته به کابل آمد به همراه رئیس جمهورغنی دیدار و گفتگو انجام.
جناب آقا جیمز به همراه رییس‌جمهور غنی و دیگر مقام‌های حکومت افغانستان دیدار انجامه و قرار است در جریان اقامت‌اش در افغانستان به همراه فرماندهان و سربه همراهزان امریکایی در این کشور نیز دیدار کند.
در خبرنامه‌ی ارگ ریاست‌جمهوری نیز آمده است که جناب آقا غنی و جناب آقا متیس در مورد به پروسه‌ی صلح به همراه طالبه همراهن، گفت‌وگوی دولت به همراه دولت به همراه پاکستان، مبه همراهرزه به همراه تروریزم در افغانستان و ناحیه، مبه همراهرزه به همراه مواد مخدر و تامین امنیت انتخابه همراهت صحبت انجامند.
وزیر دفاع امریکا پس از دو هفته اعلام بسته‌ی پیشنهادی صلح حکومت افغانستان به گروه طالبه همراهن به کابل سفرانجامه است.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که جناب آقا متیس پیش از سفرش به خبرنگاران گفته است که نشانه‌هایی از علاقمندی عناصری از گروه طالبه همراهن برای بررسی و احتمال گفت‌وگوهای صلح به همراه حکومت افغانستان وجود دارد.