واتچ ماهان

رکورد انگلیس در صادارت تسلیحات نظامی به رژیم صهیونیست

۶ خرداد ۱۳۹۷

رکورد انگلیس در صادارت تسلیحات نظامی به رژیم صهیونیست

به نقل خبر گزاری واتچ ماهان(آوا)، چند روز پس از اینکه «پرنس ویلیام» شاهزاده انگلیس به همراه توجه به کشتار اخیر در غزه برای به همراهزدید از رام االله و قدس اعلام آمادگی انجام، آمار فروش شرکت های تولید کننده تسلیحات نظامی انگلیس به اسرائیل منتشر انجام گرفت.

بر اساس آمار و ارقام کمپین مقابله به همراه تجارت اسلحه، سال گذشته انگلیس مجوز صادر انجامن تسلیحات نظامی به ارزش ۲۲۱ میلیون پوند به اسراییل را اخذ انجامه است.

بر اساس آمار منتشر انجام گرفته در سال گذشته میلادی مجموعا ۸۶ میلیون پوند تسلیحات به اسرائیل صادر انجام گرفته در حالیکه این رقم در سال ۲۰۱۵ میلادی ۲۰ میلیون پوند بوده است.

فعالان حقوق بشر معتقدند هم زمانی این دو موضوع به همراههم ضد و نقیض دارند.

گفتنی است در کل، طی پنج سال گذشته، اسرائیل زیاد از ۳۵۰ میلیون پوند از شرکت های فروش تجهیزات نظامی انگلیس خریداری انجامه است.

این تجهیزات نظامی شامل ابزار هدفگیری، مهمات، موشک، دوربین های نظامی و اسحله ویژه تک تیراندازان می شوند.

این آمار رژیم صهیونیستی را به هشتمین به همراهزار بزرگ برای تسلیحات نظامی انگلیس تبدیل انجامه است.