واتچ ماهان

دومین همایش دو سالانه آزفا برگزار می شود

۲۴ خرداد ۱۳۹۷

 

 

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۹

 

 

دومین همایش دو سالانه آموزش زبه همراهن فارسی به غیر فارسی زبه همراهنان (آزفا) به همراه همکاری بنیاد سعدی و مرکز آزفای دانشگاه شهید بهشتی، ۲۱ و ۲۲ آبه همراهن ماه ۹۷ برگزار می شود.


دومین همایش دو سالانه آزفا برگزار می شود

 

به نقل خبرگزاری کتاب ایران‌(واتچ ماهان) به گرازش از بنیاد سعدی، این همایش این به همراهر به همراه محوریت موضوع «استاندارد‌سازی مواد آموزشی زبه همراهن فارسی به غیرفارسی زبه همراهنان» برگزار می‌شود و مهلت ارسال چکیده مقالات تا ۳۱ خرداد‌ماه است.

بررسی نتایج چکیده های ارسالی نیز دوم تیر ماه اعلام می شود.

در این همایش دو روزه، دو نشست «آسیب‌شناسی روندهای تولید محتوا و منابع آموزشی در آزفا» و «آموزش زبه همراهن فارسی مبتنی بر فناوری‌های نو؛ مصادیق و استانداردها» برنامه‌ریزی انجام گرفته است.

معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی که دبیری علمی این همایش را نیز بر عهده دارد، گفت: یکی از وظایف مهم بنیاد، استانداردسازی آموزش زبه همراهن فارسی در جهان است، به همراه توجه به تجربه خوب دانشگاه شهید بهشتی که دو سال پیش در همایش «واکاوی منابع آموزش زبه همراهن فارسی» بدست آورد، از بنیاد سعدی دعوت انجام تا همایش دوم را به همراه همکاری یکدیگر انجام دهند.

رضامراد صحرایی افزود: از آنجا که این همکاری در راستای وظایف بنیاد سعدی محسوب می انجام گرفت، این همکاری را پذیرفتیم و به همراه تغییری در عنوان همایش اول، همایش دوم را به همراه عنوان «استانداردسازی مواد آموزش زبه همراهن فارسی به غیر فارسی زبه همراهنان» برنامه‌ریزی انجامیم.

وی به همراه بیان اینکه از طریق این همایش‌ها می‌توان جهشی در کیفیت و آموزش زبه همراهن فارسی ایجاد انجام، ادامه داد: این همایش به دنبه همراهل آن است که نگاه عالمانه و حرفه‌ای به آموزش زبه همراهن فارسی به‌عنوان یک زبه همراهن دوم را در خارج از ایران تبیین کند، هرچند تبیین این نگاه چند بُعد دارد.

 

آموزش استاندارد و مبتنی بر پژوهش

صحرایی دربه همراهره وضعیت آموزش زبه همراهن فارسی در دانشگاه‌های جهان نیز گفت: اکنون برای زیادی رشته‌ها در دانشگاه‌های نقاط مختلف جهان، آموزش زبه همراهن فارسی به‌عنوان آموزش زبه همراهن دوم محسوب می‌شود، دانشجویان برخی رشته‌ها مانند

شرق‌شناسی به همراهید زبه همراهنی را به عنوان زبه همراهن دوم فرا گیرند و افزایش فارسی را انتخاب می‌کنند.

وی افزود: بنابراین به همراهید جذابیت‌ها و ابعاد زیبه همراهیی شناختی زبه همراهن فارسی را در تدریس خود، منابع آموزشی مانند کتاب‌های درسی و سایر امکانات نشان دهیم و چنین امری تحقق پیدا نمی‌کند مگر آنکه آموزش خود را استاندارد و مبتنی بر پژوهش استوار کنیم.

ثبت‌نام و ارسال چکیده مقالات برای دومین همایش آزفا از طریق سایت www.AZFA2.ir امکان‌پذیر است.