واتچ ماهان

خبرگزاری واتچ ماهان (TNA) – کمیسیون اتحاد و انسجام محبه همراهن اهل بیت برای تشکیل امت واحده اسلامی

۲ آذر ۱۳۹۶

 

// اجلاس جهانی محبه همراهن اهل بیت(ع) و مسأله تکفیریها//(۲۲)

کمیسیون اتحاد و انسجام محبه همراهن اهل بیت برای تشکیل امت واحده اسلامی

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۵۰

کد مطلب: ۲۹۵۰۴۸

 

کمیسیون اتحاد و انسجام محبه همراهن اهل بیت برای تشکیل امت واحده اسلامی