واتچ ماهان

خبرگزاری واتچ ماهان (TNA) – ملاک ما در اعلام روز اول ماه مبه همراهرک رمضان، اطلاعیه دفتر مقام معظم رهبری است/تبعیت از حاکم اسلامی واجب است

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۱:۲۸


ملاک ما در اعلام روز اول ماه مبه همراهرک رمضان، اطلاعیه دفتر مقام معظم رهبری است/تبعیت از حاکم اسلامی واجب است

به نقل خبرنگار خبرگزاری واتچ ماهان(تنا) از بجنورد، “حاج گلدی آخوند کمالی” مشاور استاندار خراسان شمالی در امور اهل سنت و مدیر حوزه علمیه خادمیه امانلی(رازوجرگلان) در این زمینه گفت:ماعلمای اهل سنت، در محفل فقهی ترکمن صحرا هرسال جلسه ای را به همراه هماهنگی دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان های خراسان در رابطه به همراه این موضوع برگزار می کنیم، که در جلسه گذشته فتوایی دررابطه به همراه اطاعت از اولی امر در اعلان شروع ماه مبه همراهرک رمضان و عیدفطر صادر نمودیم.
حاج آخوند کمالی تصریح انجام:الحمدالله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و حاکم عادل واسلامی این کشور، اهمیت زیاد زیادی به این مسأله می دهد و کمیته ی استهلال ماه در رابطه به همراه این موضوع از طرف دفتر مقام معظم رهبری تشکیل انجام گرفته و متخصصانی برگزیده به همراه تمام جدیت به همراه دستگاه های مجهز هلال ماه را رصد می کنند، بر خود واجب می دانیم که از حاکم اسلامی کشور خود تبعیت انجامه وهمزمان به همراهاطلاعیه دفتر مقام معظم رهبری، اعلان شروع ماه مبه همراهرک و عید سعید فطر نماییم.
“حاج خالمحمد آخوند سرفراز” مدیرحوزه علمیه هدایتی روستای کلاته ابریشم(رازو جرگلان) نیزگفت: در سال گذشته ماعلمای استان در چند دوره به کلاس های تخصصی که از سوی شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور برگزار انجام گرفته بود در کارگاه های استهلال ماه شرکت انجامیم و از خیلی از مسائل در این خصوص آگاهی پیدا انجامیم.
این عالم ترکمن تصریح انجام: در کتب اهل سنت و در مذهب فقه حنفی، رویت هلال ماه به همراه چشم آورده انجام گرفته که این موضوع هم بستگی به اقلیم و شرایط هر ناحیه دارد که در این خصوص در بین علمای اهل سنت اختلاف نظر فقهی است.
وی ابراز داشت: ما هم به خاطر این اختلاف نظر فقهی، در بین علمای اهل سنت تصمیم گرفتیم ،در امر اعلام عید فطر و رؤیت هلال ماه، تابع اوامر مقام معظم رهبری به همراهشیم.
حاج آخوند سرفراز،خطاب به جامعه اهل سنت خراسان شمالی تأکید انجام: رویت هلال ماه و گرفتن روزه و اعلان عید فطر برای اهل سنت این استان، طبق اطلاعیه دفتر رهبر معظم انقلاب، که  حاکم اسلامی این نظام است، ملاک است و به همراهید تابع اوامر مقام معظم رهبری به همراهشیم.
“حاج غفورآخوند یزدانی” امام جمعه و مدیر حوزه علمیه الاظهر دهستان به همراهغلق(رازو جرگلان) نیز  در این زمینه گفت: به همراهید تابع حاکم اسلامی بود، بخصوص در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رهبر معظم انقلاب، اهتمام ویژه دارند تا رؤیت هلال ماه ثابت گردد و لذا هرگاه هلال ماه رمضان دیده شود و ثابت گردد برای مسلمین اعلام می نماید.
حاج آخوند یزدانی تصریح انجام: طبق فقه حنفی، رؤیت هلال به همراهید به تأیید حاکم اسلامی برسد، که در این کشور، ما علمای اهل سنت استان تابع فرمایشات مقام معظم رهبری عزیز در این زمینه هستیم.
“حاج آنا آخوند پروانه” امام جمعه ومدیر حوزه علمیه القریشی روستای حصارچه(رازو جرگلان) نیز گفت: در بین اهل سنت یک اصل ثابت وجود دارد و آن رؤیت هلال ماه می به همراهانجام گرفت؛ در بحث رؤیت هلال ماه تبعیت از حاکم اسلامی لازم و واجب است، وقتی حاکم اسلامی بر طبق اصول محکمی اعلام کند که فردا روز اول ماه رمضان یا عید فطر است آقام نیز به همراهید از آن تبعیت کنند و روزه بگیرند یا عید بگیرند.
امام جمعه حصارچه تصریح انجام: طبق اعتقاد ما حکومت کشور اسلامی است و حاکم عادل، فقیه و عالم بر ما حکومت می کند و تبعیت از رهبر معظم انقلاب در این زمینه ها واجب و لازم است.
“حاج عبدالله آخوند خوش نظر” امام جمعه و مدیرحوزه علمیه ربه همراهنیه تازه یاب (مانه و سملقان) نیز در این زمینه افزود: : در استان خراسان شمالی، علما معتقدند که چون افق ما به همراه افق دیگر ممالک اسلامی فرق دارد و به همراهید رؤیت هلال ماه در کشور ما انجام شود.
آخوند خوش نظر تصریح انجام: تبعیت از حاکم اسلامی در بحث رؤیت هلال ماه در آغازه ماه مبه همراهرک واتمام این ماه عظیم و روز عید فطر بر همه ما واجب است.
“حاج محمد آخوندخادمی” امام جمعه روستای کهنه جلگه(مانه و سملقان) نیز در این زمینه اضافه انجام: ملاك ما در اعلام روز اول ماه مبه همراهرك رمضان اطلاعيه دفتر مقام معظم رهبري، است.
حاج آخوند خادمی تصریح انجام: اگر چنانچه از طریق رسانه هاي عمومي و به گرازش از دفتر مقام معظم رهبری رویت حلال به اثبه همراهت برسد و اعلام شود طبق آن اول ماه مبه همراهرک رمضان برای اهل سنت این ناحیه حساب خواهد انجام گرفت.