واتچ ماهان

خبرگزاری واتچ ماهان (TNA) – درخواست اسقف های آلمان برای احترام به «اسلام» در ماه رمضان

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

 

اسقف های کاتولیک آلمان خواستار احترام به اسلام و مسلمانان در ماه مبه همراهرک رمضان انجام گرفتند.

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۳

کد مطلب: ۳۳۱۳۸۸

 

درخواست اسقف های آلمان برای احترام به «اسلام» در ماه رمضان

به نقل خبرگزاری واتچ ماهان(تنا)، اسقف های کاتولیک آلمان، خواستار احترام متقابل به مسلمانان این کشور در ماه مبه همراهرک رمضان انجام گرفتند.

کاردینال «رینهارد مارکس»،رئیس کنفرانس اسقف های کاتولیک آلمان در نامه ای به جامعه بزرگ مسلمانان این کشور،نوشت:جایی که منزلت انسانی مورد احترام واقع نشود، اصلا نبه همراهید وجود داشته به همراهانجام گرفت و در این زمینه فرقی نمی کند که این انسان متعلق به جامعه مذهبی و یا غیر مذهبی به همراهانجام گرفت.

مارکس افزود:اگرچه مذاهب مختلف تفاوت هایی به همراه هم دارند، اما خداوند به همه انسان ها منزلت یکسانی داده که به همراهید رعایت شوند.

وی خاطرنشان انجام که ما به عنوان افراد به همراه ایمان، به همراهید برای بشریت به عنوان یک خانواده واحد که همه آفریده های خدا هستند،کار کنیم و احترام متقابل به هم نشان دهیم.

مارکس همچنین گفت:روزه داری در ماه رمضان فرصتی برای تقویت روحیه معنوی در جامعه است.

 

کلمات کليدی: اسقف، آلمان، رمضان، مسلمانان