واتچ ماهان

خبرگزاری واتچ ماهان (TNA) – ابعاد شکست جنگ تحریمی آمریکا علیه ایران در تحلیل‌ رسانه‌های روسیه

۲۴ خرداد ۱۳۹۷

 

در طول یکصد سال گذشته، تحریم به عنوان ابزاری در جهت نیل به اهداف سیاست خارجی بدل انجام گرفته است. اساساً تحریم ها توسط کشورهایی که دارای زیربنای اقتصادی و فنی قوی‌تری هستند اعمال می‌شود و آمریکا سردمدار اعمال این تحریم‌ها شناخته می‌شود. از ۱۷۴ مورد استفاده از تحریم ها در قرن بیست و اوایل قرن بیست و یک، ۱۰۹ مورد آن مربوط به ایالات متحده آمریکا بوده است. برتری اقتصادی و نقش پیش‌رو در امور مالی جهان به همراهعث انجام گرفته این کشور بتواند به همراه فشار بر به همراهزیگران ضعیف‌تر به دنبه همراهل اعمال اهداف خود در ساست‌های داخلی و خارجی این کشورها به همراهانجام گرفت.

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۲

کد مطلب: ۳۳۶۹۵۳

 


ابعاد شکست جنگ تحریمی آمریکا علیه ایران در تحلیل‌ رسانه‌های روسیه

به نقل گروه مقاومت “تنا”؛ تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران واتچ ماهاناً از اویل روزهای پیروزی انقلاب آغاز انجام گرفت و این شاید یکی از اولین روش‌های فشار آمریکا برای تسلیم انقلاب در ایران بود. به همراه گذشت زمان هرچه عدم حصول نتیجه در پروژه‌های اجرا انجام گرفته علیه نظام جمهوری اسلامی افزایش اثبه همراهت می‌انجام گرفت و ایضاً تحریم‌ها نیز بی نتیجه نشان می‌داد، در نتیجه فشارهای تحریمی افزایش یافته و سعی می‌انجام گرفت تا از طریق فشار اقتصادی زمینه برای ضربه به نظام ایران افزایش فراهم گردد.

این روند آمریکا در طول چهل سال بعد از پیروزی انقلاب ادامه داشت، تا جایی که به همراهراک اوبه همراهما رئیس جمهور پیشین آمریکا به قول خودش ساختار تحریم‌های فلج کننده را به اجرا درآورد! به همراه این حال آنچه امروز در نتیجه زیاد از ۴۰ سال فشار بر ایران مشاهده می‌کنیم، این است که علی‌رغم همه کاستی‌ها به همراه روندی رو به رانجام گرفت در حرکت بوده و در عرصه سیاست خارجی نیز موجب شکست‌های متعدد طرح های آمریکا در زیادی نقاط ناحیه انجام گرفته است.


 

اما جالب است نگاهی بکنیم به تحلیل و نگاه رسانه‌های روسی در خصوص جنگ تحریمی آمریکا علیه ایران که حالا از نگاه آنها نیز به امری کم‌اثر و حتی گاهی مؤثر برای پیشرفت ایران مبدل انجام گرفته است.

یک گزارش تحلیلی به نام «تجربه جنگ تحریمی علیه ایران» به قلم ایون تیموفییف که توسط به همراهشگاه ولدای در ماه مه ۲۰۱۸ به انتشار رسید، به بررسی تجربه تحریم‌های ایران می‌پردازد تا از این طریق تحریم‌های آمریکا علیه روسیه را بررسی نموده و نتایج آن را پیش‌بینی نماید. درواقع روس‌ها به دلیلی قرارگیری در تجربه‌ای مشابه می‌دانند که به همراهید وضعیت ایران را مورد کنکاش و بررسی قرار داده تا به الگوی رفتاری بهتری در واکنش به تحریم اقتصادی آمریکا دست پیدا کنند.

در این مقاله ذکر انجام گرفته که بعد از اجرای برجام ظاهراً آمریکا به اهداف خود رسید و توانست به همراه جنگ تحریمی علیه ایران، رفتار ایران را تغییر دهد، ولی درواقع ایران پیروز پرونده هسته‌ای بود.ایران در این پرونده مؤفق انجام گرفت حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را برای خود تثبیت کند، استقلاب خود را در سیاست‌های داخلی و خارجی حفظ کند، به به همراهزار انرژی به همراهزگردد و زیادی از محدودیت‌های گذشته را کنار زده و برخی دارایی‌های بلوکه انجام گرفته خود را آزاد کند.


 
به گفته نویسنده این مقاله در حال حاضر ایجاد اجماع جهانی دوبه همراهره برای هر کشوری همچون آمریکا دشوار خواهد بود و دیگر نمی‌توان ایران را در انزوا خصوصاً در این موضوع قرار داد.
نتیجه گیری نویسنده این است که اقتصاد ایران به همراه همه کاستی‌ها در جنگ تحریمی علیه ایران مسیر موفقیت را در مجموع طی انجامه و درواقع نمی‌توان آمریکا را پیروز اعمال سیاست‌های تحریمی دانست. کما اینکه موارد مشابه تحریم‌ها علیه ایران در دستور کار برای اعمال علیه روسیه نیز قرار گرفته است.

حسن حنیف

کلمات کليدی: ایران، آمریکا، تحریم، انقلاب اسلامی