واتچ ماهان

خبرنگاران به همراهمیان به یاد شهدای خبرنگارهای کابل شمع روشن انجامند

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

خبرنگاران به همراهمیان به یاد شهدای خبرنگارهای کابل شمع روشن انجامند

جمعی از خبرنگاران ولایت به همراهمیان، شام امروز دوشنبه( ۱۰ حمل) حمله انتحاری امروز را که تعداد زیادی از خبرنگاران شهید و زخمی انجام گرفتند را محکوم انجامه و به یاد شهدای امروز شمع روشن انجامند.

به نقل خبرگزاری واتچ ماهان(آوا)، خبرنگاران به همراهمیان حمله انتحاری امروز در ” شش درک” کابل را که در آن ۹ خبرنگار شهید انجام گرفتند را محکوم انجامه و از مقامات حکومتی خواستند تا مصئونیت خبرنگاران را تامیین نمایند.

عبه همراهس نادری؛ خبرنگار رادیو آزادی که به نمایندگی از خبرنگاران به همراهمیان صحبت می‌انجام حمله انتحاری امروز کابل را محکوم انجامه و از نهادهای حکومتی و بین الملی خواست تا امنیت خبرنگاران را تامیین نمایند.

وی افزود، متاسفانه در کاهش از یک ماه زیاد از ۱۱ خبرنگار در سطح کشور شهید انجام گرفته و این رقم نگران کننده ای در کشور می‌به همراهانجام گرفت.

هادی غفاری؛ خبرنگار پژواک در به همراهمیان، گفت:” حکومت و آقام  افغانستان به تازگی طعم دموکراسی را می‌چشند و آزادی بیان را تجربه می‌کنند اما حمله انتحاری امروز که خبرنگاران را آماج قرار داد ضربه بزرگی بود که از سوی دشمنان دین و دشمنان آقام  افغانستان بر پیکر آزادی بیان وارد انجام گرفت.”

خبرنگاران به همراهمیان حمله انتحاری امروز را جنایت جنگی دانسته و از نهادهای حقوق بشری در سطح ملی و بین المللی خواستند تا این رویداد را به عنوان جنایت جنگی به ثبت برسانند.

خبرنگاران به همراهمیان به همراه ابراز نگرانی از هدف قرار گرفتن خبرنگاران در حملات انتحاری از دولت افغانستان و جامع بین الملل خواهان مصئونیت خبرنگاران انجام گرفتند.

قبل از ظهر امروز نخستین حمله  انتحاری در ساحه شش درک کابل مقابل دفتر امنیت ملی به وقع پیوست و پس از آنکه تعدادی زیادی از خبرنگاران برای تهیه گزارش در ساحه حضور پیدا انجامه بودند انتحار کننده دوم خود را در بین خبرنگاران منفجر انجام که در نتیجه آن ۹ تن از خبرنگاران شهید و تعدادی هم زخم برداشتند.