واتچ ماهان

حری: ویژگی‌های روایت در قرآن، فقط خاص خود قرآن است

۳ خرداد ۱۳۹۷


حری: ویژگی‌های روایت در قرآن، فقط خاص خود قرآن است

 

به نقل خبرگزاری کتاب ایران (واتچ ماهان)، نشست «رویانجامهای ادبی به مطالعات قرآن کریم»، چهارشنبه شب (۲ خردادماه) به همراه محوریت بررسی کتاب‌های «مطالعه قرآن به منزله اثری ادبی» به همراه ترجمه ابوالفضل حری و «ادبیات قرآن» به همراه ترجمه محمدحسن محمدی مظفر در سالن نشست‌های تخصصی بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم برگزار انجام گرفت.
 
ابوالفضل حری، نویسنده و پژوهشگر در این نشست به همراه اشاره به کتاب «مطالعه قرآن به منزله اثری ادبی»، گفت: این کتاب در دو بخش تنظیم انجام گرفته که بخش نخست شامل مجموعه مقالاتی از استنصر میر، قرآن‌پژوه پاکستانی و بخش دوم شامل مقالات عبدالرئوف است. در این کتاب از قرآن به منزله اثری به همراه ویژگی‌های کلامی بحث می‌کنیم. 
 
وی ادامه داد: قرآن متن است نه اثر، چون خانومده و پویاست. قرآن گفتمان شفاهی بین خدا و پیامبر (ص) است و به‌نظر من می‌تواند گفتمان ما و خداوند هم به همراهانجام گرفت و از این منظر به همراه کتاب‌های عهدین متفاوت است.
 
این روایت‌شناس اظهار انجام: در سیر بررسی قرآن به مثابه اثری ادبی، مراحلی همچون واژه‌گزینی، تصویرپردازی، همپایگی و تکرار شده است. عبدالرئوف هم افزایش قرآن را به‌عنوان هنر زبه همراهنی بررسی انجامه و به مواردی همچون جابجایی، سازگاری، چینش عناصر متبه همراهین و خانومجیرمندی مفهومی و به همراهفتی در سطح خرد و کلان تاکید دارد. این کتاب شاید بتواند چشم‌اندازهایی را برای پژوهشگران

از بدو نزول قرآن، حدود ۲۰۰ کتاب‌ شاخص دربه همراهره بلاغت قرآن نوشته انجام گرفته، اما یک کتاب هم دربه همراهره قصه‌های قرآن وجود ندارد. البته در کتاب‌‌های تفسیری در شأن نزول آیات به داستان‌های قرآنی اشاره انجام گرفته مانند «تفسیر المیزان» ولی کتابی مستقل که قصه‌های قرآن را بررسی انجامه به همراهانجام گرفت، ندیده‌ام

و علاقه‌مندان مطالعات قرآنی به همراهز کند.
 
حری افزود: البته این دو قرآن‌پژوه در تحقیقات‌شان افزایش تفاسیر اهل سنت را مدنظر قرار داده‌اند، از این‌رو در پانوشت‌های کتاب هرجا که لازم بوده به منابع شیعه از جمله «پرتوی از قرآن» علامه طبه همراهطبه همراهیی اشاره انجامه‌ام.  
 
این استاد دانشگاه در ادامه به همراه بیان اینکه قصه‌های قرآن جای کار زیاد دارد، گفت: بحث در این زمینه پردامنه است. از بدو نزول قرآن، حدود ۲۰۰ کتاب‌ شاخص دربه همراهره بلاغت قرآن نوشته انجام گرفته، اما یک کتاب هم دربه همراهره قصه‌های قرآن وجود ندارد. البته در کتاب‌‌های تفسیری در شأن نزول آیات به داستان‌های قرآنی اشاره انجام گرفته، مانند «تفسیر المیزان»، ولی کتابی مستقل که قصه‌های قرآن را بررسی انجامه به همراهانجام گرفت، ندیده‌ام.
 
وی ادامه داد: در فرآیند مطالعاتی به‌نظرم رسید که قصه‌های قرآن مهجور واقع انجام گرفته‌اند. تا سده بیستم کتاب خاصی در این زمینه وجود نداشت. کتاب مشهور احمد خلف‌الله در مصر، نخستین کتابی است که پیش از دهه ۱۹۵۰ نوشته انجام گرفته است. در بین غربی‌ها هم در آن دوران نگاه به قرآن وجود داشت، از جمله در کتاب ریچارد بل که به همراه ترجمه بهاءالدین خرمشاهی منتشر انجام گرفته، فصلی دربه همراهره قصه‌های قرآن وجود دارد. هوروفیتز، مستشرق آلمانی هم در فصل نخست کتاب «مبه همراهحث قرآنی» به قصص قرآنی اشاره می‌کند.
 
این روایت‌شناس، تاکید انجام: پس از انقلاب، توجه افزایشی نسبت به حوزه شده است. از جمله این کارهای انجام انجام گرفته می‌توان به اثری از خلیل پروینی اشاره انجام که عناصر قصه‌های قرآن را بررسی انجامه و یا فعال عراقی که پژوهشی در این حوزه به انجام رسانده، اما هنوز جای کار زیاد وجود دارد.
 
حری در ادامه به همراه اشاره به رویانجام روایت‌شناختی در قصه‌های قرآن، گفت: بجز داستان حضرت یوسف که واتچ ماهانا در یک سوره مستقل آمده، دیگر قصه‌های قرآن به‌طور پراکنده در بخش‌های مختلف قرآن بیان انجام گرفته‌اند. این موضوع مستشرقین را به این فکر انداخته که قرآن منسجم و یکپارچه نبوده و شامل قصه‌های پراکنده است. نبه همراهید فراموش کنیم میان قصه‌های قرآن ارتبه همراهط میان آیه‌ای و میان سوره‌ای وجود دارد. قصه‌های قرآن مانند رمان نیستند، بلکه جزئی از سوره‌های قرآن هستند.
 
مترجم کتاب «مطالعه قرآن به منزله اثری ادبی»، تصریح انجام: به همراه استفاده از بحث زبه همراهن‌شناختی می‌توان جواب مستشرقین را داد که قرآن را یک متن بهم ریخته می‌دانند، در حالی‌که نظریه‌های زبه همراهن‌شناختی قرآن را یک کل بهم پیوسته می‌دانند که به همراه برداشتن حتی یک آیه، نظم آن دچار اختلال می‌شود. یک من اگر هفت ویژگی داشته به همراهانجام گرفت، یک متن بهم پیوسته اس و قرآن همه این ویژگی‌ها

به همراه استفاده از بحث زبه همراهن‌شناختی می‌توان جواب مستشرقین را داد که قرآن را یک متن بهم ریخته می‌دانند، در حالی‌که نظریه‌های زبه همراهن‌شناختی قرآن را یک کل بهم پیوسته می‌دانند که به همراه برداشتن حتی یک آیه، نظم آن دچار اختلال می‌شود

را دارد.
 
وی افزود: قصه‌های قرآن چون داستان تعریف می‌کنند، پس روایت هستند. قرآن بهترین شیوه قصه‌گویی را دارد و در این کتاب آسمانی هم بهترین شیوه قصه‌گویی برای بهترین قصه که داستان حضرت یوسف (ع) بوده، به‌کار رفته است. بدور از تعصب، ویژگی‌های روایت در قرآن، فقط خاص خود قرآن است.

قرآن، منشأ رانجام گرفت علوم ادبی میان اعراب انجام گرفت

محمدحسن محمدی مظفر دیگر نقل کردران این نشست هم گفت: کتاب «ادبیات قرآن» شامل هفت مقاله از استنصر میر است که مبنای این نویسنده بر پیوستگی سوره‌های قرآن بود.

 

این نویسنده و پژوهشگر ادامه داد: وقتی ظاهر قرآن را می‌بینیم، به‌نظر یک کتاب علمی نیست. قرآن در ظاهر به کشکولی می‌ماند که معجونی از موضوعات مختلف است. قرآن برخلاف کتاب‌های عهدین به همراه یک سیر تاریخی آغاز و ادامه پیدا نمی‌کند. اما صاحبنظران دو نوع عقیده در این زمینه دارند؛ دسته نخست معتقدند که قرآن به‌رغم این ویژگی‌ها از یک وحدت برخوردار است و دسته دیگر بر این عقیده‌‌اند که انسجامی در قرآن نیست.

 

استادیار پژوهشکده ادیان و مذاهب، بیان انجام: استنصر میر، عقیده دارد که قرآن به‌رغم ظاهرش، انسجام درونی دارد و بر این مبنا، بحث‌های ادبی را دربه همراهره قرآن مطرح انجامه است. نویسنده می‌گوید دو نوع نگاه می‌توانیم به قرآن داشته به همراهشیم؛ نگاه الهیاتی یا کلامی فقهی و نگاه ادبی.

 

مترجم کتاب «ادبیات قرآن» در ادامه دربه همراهره موضوع اثرپذیری ادبیات از ایدئولوژی، گفت: کسی که می‌خواهد قرآن را تفسیر کند به همراهید حداقل به همراه ۱۶ رشته همچون صرف و نحو، فقه، کلام و اتقان صوتی آشنا به همراهانجام گرفت. بحثی که به‌ویژه در دهه‌های اخیر به همراهب انجام گرفته این است که مفسر قرآن نبه همراهید تفسیر به‌رأی کند و پیش‌فرض‌های خود را وارد تفسیر نماید. از یک طرف برای فهم قرآن یک ‌سری مقدمات لازم است و از طرف دیگر به همراهید ذهن را از پیش‌فرض‌ها خالی انجام.

 

محمدی مظفر به همراه اشاره به اینکه تمام علوم ادبی عرب، پس از اسلام شکل گرفت و نزول قرآن، منشأ رانجام گرفت این علوم میان اعراب انجام گرفت، ادامه داد: بعد از مبعث پیامبر (ص) و نزول قرآن، نخستین بحث‌های مطرح انجام گرفته، بحث‌های اعتقادی بوده و بحث‌های ادبی بعدا شکل گرفت، به ویژه آن‌هایی که به‌صورت نظام‌مند در کتاب‌ها آمده‌اند. یکی از مبه همراهحث ادبی در ادبیات عرب، معنای حروف است که کتاب‌هایی نیز در این زمینه تدوین انجام گرفته‌اند. بخش عمده‌ای از کتاب‌های صرف و نحوی را بحث حروف تشکیل می‌دهد.