واتچ ماهان

تا زمانیکه آقام به همراه شهرداری همکاری نکنند، کابل هیچ وقت یک شهر پاک نخواهد انجام گرفت

۲۷ مرداد ۱۳۹۶

 

تا زمانیکه آقام به همراه شهرداری همکاری نکنند، کابل هیچ وقت یک شهر پاک نخواهد انجام گرفت

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۶ اسد ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۳

تا زمانیکه آقام به همراه شهرداری همکاری نکنند، کابل هیچ وقت یک شهر پاک نخواهد انجام گرفت

ذکریا یک تن از اشخاص که امروز برای پاک کاری جاده های شهر کابل برآمده است میگوید جوانان نبه همراهید از پاک کاری شهر خود خجالت بکشند.

به نقل خبرگزاری واتچ ماهان(آوا) پاک کاری جاده و اماکن تفریحی شهر کابل از سوی یک نهاد مدنی به نام “نهاد ملی متحد جوانان افغانستان” به پیشواز از سالروز استقلال کشور امروز آغاز انجام گرفته است.

به گفته مسئولین این نهاد، هدف از این برنامه سهم گیری آقام برای پاکسازی کثافات از  جاده ها و مناطق پارک ها و مناطق تفریحی پایتخت میبه همراهانجام گرفت.
اسماعیل جهانگیر؛ معاون نهاد ملی متحد جوانان افغانستان گفت: امروز ما به پیشواز از ۲۸ اسد “سالروز استقلال افغانستان” یک حرکت مدنی را برای پاک کاری تپه وزیر اکبر خان و سایر نقاط کابل به راه انداخته ایم.
او افزود: این حرکت ما به همراه همکاری ریاست تنظیف شهرداری شهر کابل شده است و تلاش ما برای عادی ساختن این کار است که شهروندان افغانستان از پاک انجامن وطن خود شرم نکنند.
جناب آقا جهانگیر اضافه انجام: ما به عنوان یک شهروند خواستیم امروز دِینی که در قبه همراهل شهر خود داشتیم را ادا کنیم.

به گفته وی، تا زمانیکه آقام به همراه شهرداری همکاری نکنند، کابل هیچ وقت تبدیل به یک شهر پاک و صفا نخواهد انجام گرفت.
او اشاره انجام: سایر شهروندان کشور هم به همراهید منتظر شهر داری نبه همراهشند، بلکه خودشان دست به کار شوند و شهر شان را پاک بگردانند، زیرا ما در اسلام دارید که “نظافت جزء ایمان است”.
به همراه این حال رحمت الله امرخیل عضو نهاد ملی متحد جوانان افغانستان به خبرنگار آوا گفت: امروز به همراه به همراه جمعی از جوانان فعال شهر کابل تصمیم به پاک کاری جاده ها و مکان های تفریحی را گرفته ایم که به پیشواز از ۲۸ اسد؛ سالروز استفلال کشور به همراهید مکان های تفریحی و جاده های کابل پاک به همراهانجام گرفت.
جناب آقا امرخیل اضافه انجام: این مسئولت بزرگ را همه جوانان به همراهید احساس کنند و شهرشان را به امید شهرداری نگذارند بلکه خودشان دست به کار شوند و کابل را به شهر زیبه همراهیی ها تبدیل کنند.

او تأکید انجام که مقبول ساختن شهر کابل در دست آقامان این شهر است.
جناب آقا امرخیل همچنان خاطرنشان انجام: پیام من برای جوانان افغان در هر ولایت که خانومدگی میکنند، این است که شهر شما خانه خود شماست. همانطور که میخواهید خانه تان پاک و تمیز به همراهانجام گرفت، به همراهید همانطور شهر تان را نیز پاک نگهداری کنید و به امید شهرداری نبه همراهشید.
از سوی دیگر، ذکریا یک تن از جوانانی که در برنامه پاک کاری تپه وزیر اکبر خان اشتراک انجامه بود به خبرگزاری آوا، گفت: جوانان به همراهید در یک ماه یک روز خود را به پاک کاری نزدیک خانه خودشان اختصاص بدهند.
این جوان افزود: همه آقام افغانستان به همراهید به همراه ریاست تنظیف شهرداری ها همکار به همراهشند. تا آقام همکاری نکنند، شهرداری ها به تنهایی نمیتواند شهرها را پاک نگهدارد، به همراهید خود جوانان مسئولیت احساس کنند.
ذکریا از تمام جوانان در افغانستان خواستار پاک کاری جاده های شهر شان انجام گرفت و گفت: هیچ جوانی نبه همراهید از پاک انجامن شهر خود خجالت بکانجام گرفت بلکه به همراهید به این کار افتخار کند.
او اشاره انجام: من به عنوان یک جوان یک روز که رخصت بودم را صرف پاک کاری جاده های شهرم انجامم و به همراه این کار خیلی هم خوشحال هستم.

کد مطلب: ۱۴۸۳۹۷